Radar · Nyheter

Nej till lerbrytning – efter 30 års tvist

Tvisten har pågått i 30 år – nu lämnar Mark- och miljööverdomstolen ett slutgiltigt besked: Därmed blir det ingen gruva i den lilla skånska orten Billinge i Eslövs kommun.

–Vi hoppas och tror att detta är slutet. Att de ger upp nu, säger Susanne Eckersten, som skulle bli den tilltänkta gruvans närmaste granne, till TT.

Myndigheter, byalag, fiskeklubbar och grannarna på området har protesterat mot planerna på ett dagbrott av kaolinlera, ett ämne som kan användas vid pappers- och porslinstillverkning.

Vi har kämpat med detta i över trettio år och lagt ner fruktansvärt mycket arbete. Vi värnar om den fantastiska naturen och alla djur här, och det är ett av de sista tysta områdena i Sverige, säger Susanne Eckersten.

Buller och grundvatten

Regeringen gav Svenska kaolin tillstånd redan 1998, men sedan har företaget upprepade gånger fått avslag på sin ansökan om miljötillstånd. Både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen har sagt nej. I dag kom till slut beskedet som många väntat på – Svenska Kaolin får inte bryta kaolinlera på Billinge fälad i Eslövs kommun, enligt domstolen som därmed avslår företagets överklagande, vilket också innebär ett avslag på ansökan om miljötillstånd.

Området ligger i närheten av naturreservat och Natura 2000-området Jällabjär – och som skäl till avslaget har domstolen angett risken för påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området samt det störande buller och transporter som en verksamhet på platsen skulle innebära.

Ger upp

Intresset för kaolinfyndigheterna på platsen har pågått sedan den upptäcktes på 1980-talet. Redan årtiondet dessförinnan började sökandet efter leran, då Sverige är beroende av import.
Fyndigheten på den skånska orten öster om Landskrona bedöms vara stor, men efter dagens besked ger Svenska Kaolin sannolikt upp, säger företagets vd Lars Alm till TT.

– Vi får se, men mycket talar för det. Vi kan inte ta det så mycket längre nu.

TT

Fakta: Kaolin

Kaolin är en vit och mjuk lera som är en sedimentär bergart.

Leran utgör ett viktigt råmaterial till porslin, men kan även användas vid tillverkning av gummi, kosmetika och papper.

I Sverige har man utvunnit kaolin bland annat på skånska Ivön.

Kaolinfyndigheterna i Billinge upptäcktes på 1980-talet.

Leran förekommer även på andra håll i Skåne.

Källa: Nationalencyklopedin

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV