Radar · Nyheter

Bekämpning av granbarkborre kan öka brandrisk

Avverka skog angripen av granbarkborre och därmed riskera skogsbränder. Eller låta bli avverkning med risk för att granbarkborrarna frodas.
Situationen beskrivs av branschen som ett val mellan pest och kolera.

Torkan har de senaste veckorna bidragit till ett flertal skogsbränder runtom i landet och i sin tur akuta lägen med tvångsevakuering som enda lösning.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte nyligen ett av de mest drabbade områdena, skånska Hästveda, och påpekade då att folk måste ”skärpa sig” och bland annat inte jobba med skogsmaskiner när det inte är säkert.

Samtidigt behöver skogsmaskiner användas för att avverka skog som har angripits av granbarkborrar, som frodas när det är varmt och torrt.

Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, är kritisk till Mikael Dambergs uttalande.

– Spontant tror jag att han kanske inte har satt sig in i hur skogsbruket jobbar när det gäller förebyggande arbete och riktlinjer, säger hon.

– Skogsbruket tar brandrisken på allvar och sedan branden i Västmanland 2014 har man tagit fram branschgemensamma riktlinjer, där man hanterar allt från att följa brandriskprognoser till vilken utrustning man ska ha med i maskinerna, fortsätter hon.

"Ingen panik än"

Enligt Skogsstyrelsen förstörde granbarkborren mellan 3 och 4 miljoner kubikmeter skog under 2018.

Granbarkborrarna lägger ägg mellan barken och virket i trädet och rekommendationen är att trädet fälls innan den nya generationen granbarkborrar utvecklas. För att avverka den angripna skogen behöver man använda skogsmaskiner. Risken finns dock för gnistbildning från kedjorna på hjulen när maskinerna tar sig fram i skogen.

– Man har sex till sju veckor på sig innan de nya insekterna kläcks och lämnar trädet, så där finns ett fönster om man ska få bort insekterna, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare för Skogsstyrelsen i region Syd.

Han hoppas att värmen och torkan, och därmed även brandrisken samt de goda förutsättningarna för granbarkborren, avtar.

– Det är ingen panik än för vi väntar fortfarande på granbarkborrens stora svärmning, så vädret kan hinna lösa det här åt oss. Men allt är möjligt och det kan bli en konflikt mellan pest och kolera om brandrisken är hög. Men jag tycker att bränder är betydligt värre för de påverkar ju också människor och byggnader, säger Mats Carlén.

Mobiliserar avverkningsresurser

Magnus Petersson är chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på skogsägarföreningen Södra. Han berättar att de i dagsläget arbetar med att inventera och avverka träd som har angripits tidigare.

– Granbarkborrens svärmning har inte kommit i gång i stor omfattning ännu, men nu har det varit varmt och då gäller det att mobilisera våra avverkningsresurser. Än så länge har det inte varit någon stor konflikt mellan bekämpningen av granbarkborren och brandrisken, men vi jobbar systematiskt för att hantera risken för brand.

Är brandrisken hög gör man åtgärder som att ta av band och kedjor från maskinerna, ha med en brandvakt under avverkningen och bedriver verksamheten på natten då det är mindre brandrisk.

TT

Fakta: Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som orsakar störst skada på svenska granskogar.

Till storleken är det en cirka fyra millimeter lång skalbagge som det finns cirka 90 arter av i landet.

Granbarkborren skiljer sig från andra barkborrar i det att den enda arten som kan ta död på stora friska granar.

Källa: Skogsstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV