Radar · Nyheter

SD vill hyra fängelseplatser och avskaffa klimatåtgärder

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) presenterar partiets vårbudgetmotion i riksdagen.

Sverigedemokraterna vill att Sverige hyr fängelseplatser utomlands för att lösa platsbristen.
– Utländska medborgare som dömts till långa fängelsestraff och sedan utvisning behöver inte svensk kriminalvård, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Det är först och främst Nederländerna, där Norge och Belgien tidigare hyrt fängelseplatser, som SD tittar på. Men det bör även bli aktuellt med andra EU-länder, som Rumänien, anser partiet.

– Det är bra mycket billigare. De har lägre standard, men vi har ju möjlighet att ställa krav. Men vi kanske inte behöver allt som finns i Sverige i dag, säger Katja Nyberg (SD), som sitter i justitieutskottet.

– Vi har i dag en brist på 900 platser i kriminalvården. Den snabbaste lösningen är att hyra platser utomlands, säger Nyberg.

Psykiska ohälsan

Förslaget presenteras i samband med SD:s vårbudgetmotion som innehåller ett tillskott på 500 miljoner kronor till kriminalvården jämfört med regeringens förslag.

Förutom kriminalvården lyfter SD den psykiska ohälsan som ett prioriterat område. Här säger partiet nej till regeringens besparing i år på 90 miljoner kronor. För de kommande tre åren vill SD satsa 800 miljoner kronor extra per år för att möta den psykiska ohälsan.

Det handlar bland annat om att skapa en tydlig, samlad och långsiktigt statlig styrning av vården, att öka den psykiatriska kompetensen inom primärvården samt att tillsätta en nationell samordnare med ansvar för arbetet mot självmord.

Nej till flygskatt

I övrigt säger SD nej till slopandet av värnskatten nästa år, nej till återinförda byggsubventioner och nystartsjobb samt nej till Klimatklivet på 1,45 miljarder kronor och nej till flygskatten. Partiet vill också slopa den fria entrén på statliga museer samt fullfölja nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten.

Förutom satsningar på kriminalvård och psykiatri föreslår SD 300 miljoner kronor mer till kommunsektorn i år och 6 miljarder de kommande tre åren, mer pengar till inlandsbanan och Österleden och att den extra indexeringen av bensinskatten avskaffas.

Fakta: SD:s vårbudgetmotion

Finansiering:
Nej till slopad värnskatt
Nej till vissa momsnedsättningar
Nej till nedsättningar av arbetsgivaravgifter
Nej till klimatklivet
Nej till fler nystartsjobb
Nej till fri entré på statliga museer
Nedläggning av jämställdhetsmyndigheten
Satsningar:
Psykiatrin
Kriminalvården
Kommunsektorn
Inlandsbanan
Österleden
Nej till flygskatt
Nej till extra indexering av bensinskatt

Källa: SD

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV