Radar · Nyheter

Rapport: Trehundra göteborgare dör varje år av luftföroreningar

Västtrafik vill i en ny kampanj synliggöra problemet med den dåliga luften och locka fler bilburna resenärer till kollektivtrafiken.

Luftföroreningar gör att omkring 300 personer årligen dör i förtid i Göteborg. Det menar en rapport från Miljömedicinskt centrums rapport som Västtrafik hänvisar till i en kampanj. Dessutom påverkas barn mer än man tidigare trott.

I riksdagens mål för städers luftkvalitet anges att gränsvärdet för de farligaste partiklarna får överskridas max tre gånger per år. I Göteborg överskreds gränsvärdet 13 gånger förra året, enligt rapporten som heter Miljö och hälsa i Västra Götalandsregionen och Halland 2018. Vägtrafiken är den största anledningen till att Göteborg kontinuerligt missar målet. Det handlar om utsläpp från fossildrivna fordon samt slitage från däck och vägbana.

– Ju fler människor som reser tillsammans, cyklar eller går desto färre fordon på vägarna. Våra fordon är inte heller helt rena idag, men vi håller på att ställa om. I år kommer 60 nya elbussar rulla i trafik och målet är att ha elektrifierat all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen senast 2030, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik i ett pressmeddelande.

De som påveras mest av luftföroreningar är människor som redan har luftvägsproblem och äldre. En annan grupp som påverkas på sikt är barn, vars lungor och immunförsvar inte har utvecklats färdigt ännu. Detta gör dem extra sårbara samtidigt som de är en grupp som troligen är utsatta för mest luftföroreningar i och med att de ofta vistas mycket utomhus.

– På sistone har det kommit en hel del studier som visar att barns hjärnor påverkas av luftföroreningarna. Och att tillväxten i hjärnan blir sämre. Så luftföroreningar orsakar hälsoproblem hela livet, beskriver Anna Oudin, docent i epidemiologi och forskare, Lunds och Umeå universitet.

Västtrafik erbjuder just nu människor som vanligen bilpendlar möjligheten att åka gratis under två veckor, i ett försök att locka fler och nya resenärsgrupper. Ansökingstiden för om en vill delta i detta går ut den 5 maj.

Ingemar Tigerberg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV