Radar · Nyheter

Nio av tio trivs i skolan

Stress och stök är inget ovanligt i skolan.

Skolan tycks vara helt okej för de flesta som tillbringar dagarna där. Nio av tio lärare och nio av tio elever i Skolverkets attitydundersökning uppger nämligen att de trivs.

Därmed inte sagt att skolan är problemfri. Fyra av tio elever tycker inte att de har arbetsro på de flesta lektioner och tolv procent av lärarna uppger att ljudnivån oftast är störande. Var fjärde lärare uppger att de utsatts för hot och våld under det senaste läsåret. Andelen är densamma som 2015.

”I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit”, kommenterar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Svaren i undersökningen Attityder i skolan pekar också på att stressen bland lärare minskat. Nu är det fyra av tio lärare som vittnar om ofta återkommande stress. År 2012 var det mer än hälften som uppgav att de ofta var stressade.
Nära 1 500 lärare och 4 200 elever har besvarat Skolverkets frågor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV