Radar · Nyheter

Hovrätten skärper domar för människohandel

Göta hovrätt har skärper domarna i vad som har kallats Sveriges största fall av människohandel.

Sex bulgariska män dömdes av Växjö tingsrätt till fleråriga fängelsestraff för människohandel efter att ha organiserat tiggeri i stor skala. Göta hovrätt skärper straffen för fem av männen och dömer ytterligare en man för samma brott.

Under runt två år ägnade sig grupper av rumänska migranter åt att tigga pengar på flera småländska orter. De sex män som av tingsrätten dömdes för människohandel organiserade tiggeriet och migranterna behandlades i princip som livegna.

Göta hovrätt skärper nu straffen för fem av männen, i ett av fallen till fängelse i sex år. En man som av tingsrätten dömdes för medhjälp till människohandel döms av hovrätten för människohandel.

Ville bli frikända

De åtalade ville bli frikända av hovrätten, men i ett pressmeddelande skriver domstolen det är bevisat att männen har rekryterat, transporterat och inhyst personer under sådana former och med sådant syfte att det utgör människohandel.

Några av de utnyttjade människorna blev också misshandlade. Bland dessa finns en kvinna som vid tillfället var gravid och som drabbades av ett missfall i fjärde månaden.

Att tigga pengar är i sig inte olagligt, inte heller att organisera sådan verksamhet, men tingsrätten slog i sin dom fast att flera av tiggarna vilseleddes när de lockades till Sverige och att de utsattes för ett otillbörligt utnyttjande.

Långvarig exploatering

– Människohandelsbrottet har utövats under lång tid och begåtts inom ramen för en organiserad kriminell och internationell människohandelsorganisation dikterad av vinstintressen, sade åklagaren Måns Biörklund när rättegången inleddes.

Hovrätten ser det som en försvårande omständighet att de utnyttjade människorna ofta exploaterades under lång tid och att de tvingades leva under svåra förhållanden.

Utöver fängelsedomarna ska de dömda betala skadestånd till de personer som tvingades till tiggeri.