Radar · Nyheter

Göteborg förbereder sig inför extremväder

Översvämningar är inte ovanliga i Göteborg.

Göteborg har drabbats hårt av översvämningar de senaste tio åren. Stadens centrum ligger lågt och stigande havsnivåer utgör därför en risk i framtiden. En annan effekt av klimatförändringen är de stigande temperaturerna, ett område där staden brister i beredskap.

Översvämningar är inte ovanliga i Göteborgsområdet. Men med klimatförändringarna förväntas antalet översvämningar öka och större områden drabbas. Värst drabbade är kustnära områden och kommuner som delar vattendrag som till exempel Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

Göteborg har arbetat med klimatanpassning i tio år, vilket gjort att man idag ligger steget före många andra svenska städer. För att minska konsekvenserna vid översvämningar har kommunen till exempel utvecklat en digital skyfallsmodell som ger en bild av vad som kan hända om Göteborgs tätbebyggda delar skulle drabbas av kraftiga skyfall.

Magnus Sigfusson, direktör på kontoret för stadsutveckling i Göteborg säger att deras mest prioriterade frågor är skyfallsproblematiken och de stigande havsnivåerna.

– Vi har ett konkret uppdrag att titta på hur vi kan bygga älvkantsskydd som skyddar mot stigande vattennivåer. Det kan vara i form av höjda kajer eller till exempel skyddsvallar.

I flera år har det också funnits planer på att bygga två stora portar för att hindra staden från att översvämmas när havsnivåerna stiger. Tanken är att portarna ska stängas när tillfälliga havsnivåhöjningar väntas, till exempel i samband med storm. Tillrinnande vatten innanför de stängda portarna pumpas ut till havet. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron. De beräknas kosta mellan 10 och 20 miljarder och bygget väntas inte komma igång förrän tidigast år 2050.

Stadsledningskontoret är ansvarigt för att hålla ihop samordning av klimatanpassningar som skyddsprojekt av den här typen. Magnus Sigfusson gissar på att det kommer att dröja några årtionden innan skydden är på plats.

– Det finns en klar bild av vad som behövs göras. Däremot finns det fortfarande stora oklarheter i finansieringsfrågan. Det här är en fråga som både stat, kommun och civilsamhället måste vara med i. Varje kommun kan inte ta sig an detta på egen hand, där ser jag inte att den processen är i full gång.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd för Miljöpartiet i opposition Göteborg tycker också att staten har ett ansvar och borde gå in och finansiera skyddsprojektet. Enligt henne ligger staden i framkant med ett långsiktigt arbete för att kunna hantera den stigande havsnivån, däremot brister man i fråga om torka och värme.

– Under torkan i somras blev frågan om färskvatten akut. Framförallt såg vi en brist i kranskommunerna. Vid översvämningar riskerar vårt färskvatten att bli ännu mer förorenat. För att klara av situationer där vattnet är förorenat behövs bättre rening.

Karin Pleijel säger att det efter sommarens torka har fattats beslut om att sätta in filter vid vattenverket i Alelyckan för att säkra rent dricksvatten.

En annan viktig fråga som Karin Pleijel anser bör prioriteras för att klimatanpassa staden är att ta fram en livsmedelsstrategi, med tanke på att matproduktionen i Sverige och de länder vi importerar mat från kan drabbas av konsekvenser av klimatförändringar.

Tycker du att arbetet med klimatanpassning går tillräckligt snabbt?

– Göteborg ligger långt fram men vi behöver gå längre. Det är svårt att veta exakt när och hur klimatförändringarna slår till. Torkan förra sommaren kom som en stor överraskning. På vissa sätt har vi blivit bättre rustade men vi måste jobba vidare och vara vakna på att klimatförändringarna kan slå till på en rad olika områden.

Radar · Miljö

20 länder planerar att tredubbla kärnkraften

Världsledarnas avtal om att tredubbla kärnkraftskapaciteten som presenterats på COP28 i Dubai är inte bindande utan ett "gentleman's agreement" enligt Sveriges näringsminister Ebba Busch.

Sverige och ett stort antal andra länder har enats om att tillsammans tredubbla energin från kärnkraft. Initiativet är en del för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Det är ett stort antal länder inklusive USA, Kanada, Japan och en rad Europeiska länder som under den pågående klimatkonferensen COP28 går ut med budskapet om att kraftigt öka kärnkraften.

Sverige tar nu konkreta steg mot ny kärnkraftskapacitet och jag är glad att stå sida vid sida med likasinnade länder här på COP28, sade statsminister Ulf Kristersson (M) under ett anförande på lördagen.

Enligt avtalet kommer kärnkraften att spela en nyckelroll för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp. Målet är att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.

Till finrummet

Ulf Kristersson pekade under en presskonferens på att kärnkraft har gått från att vara nästan skamfyllt till att få en framträdande roll på årets klimatmöte.

– Vi ska vara bland dem som leder den utvecklingen. Det vore bra om vi kunde få samsyn i Sverige om att kärnkraft är en viktig del i omställningen. Där är vi inte än men vi är på väg.

Näringsminister Ebba Bush (KD) lyfte de initiativ som tagits för underlätta utbyggnaden av kärnkraft i Sverige, bland annat genom en utredning som ska över kärnavfallsprogrammet och ansökningsavgifterna.

– Sverige är ett föregångsland och vi visar att det går att vända klimatångest till klimathopp, mycket tack vare svenska företag, säger Busch.

Avtalet är inte ett bindande avtal utan mer av ett ”gentlemens agreement” enligt Bush.

– Men det kommer att påverka företagens investeringsbeslut.

Tredubblingen som avtalet avser ska inte nödvändigtvis ske i varje enskilt land.

Får kritik

Bland länderna som ingått i överenskommelsen finns Storbritannien, Bulgarien, Kanada, Finland, Frankrike, Ungern, Sydkorea, Moldavien, Marocko, Nederländerna, Polen, Sverige, Ukraina och Förenade Arabemiraten.

John Kerry, USA:s särskilda sändebud för klimat, säger i sitt anförande att FN:s klimatpanel IPCC tar upp kärnkraft som ett sätt för hur världen klarar 1,5-gradersmålet.

– Vi kan inte nå noll nettoutsläpp till 2050 utan en del kärnkraft. Det är inte politik eller ideologi – det är matematik, säger han.

Kärnkraft som förnybar energikälla väcker också motstånd. Jeff Ordrowe, en representant för miljörörelsen 350.org säger att de uppskattar att USA:s president Biden vill satsa på alternativ till fossila bränslen men att kärnkraft är en ”farlig distraktion”, något som olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima satte ljuset på.

Radar · Miljö

Analys: Fortfarande på väg mot 2,7 graders uppvärmning

 Värmeböljan över Grönland och Norra ishavet i somras bidrog till att smälta bort glaciärisar och havsis i rekordstor omfattning.

Världens regeringar har inte gjort tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturhöjningarna som prognoserna visar på mot slutet av århundradet. Med nuvarande politik ser vi ut att gå mot omkring 2,7 graders uppvärmning.– Två år efter Glasgow är vår rapport praktiskt taget densamma, säger Claire Stockwell, en av forskarna bakom en nysläppt forskningsanalys. 

Trots att världen under detta år sett extremväder såsom bränder, torka, översvämningar, värmerekord och extremvarma hav så har världens ledare inte agerat tillräckligt starkt för att få ner utsläppen av växthusgaser och därmed prognoserna över den förväntade temperaturhöjningen till slutet av århundradet. 

Istället visar en sammanställning av drygt 40 länders klimatplaner att vi med den nuvarande politiken är på väg mot en uppvärmning på omkring 2,7 grader mot slutet av århundradet (2,2-3,4 grader). Siffrorna är en uppdaterad analys från Climate action tracker, ett samarbete mellan de två oberoende forskningsinstituten Climate analytics och Newclimate institute. 

– Man skulle kunna tro att de extrema händelserna runt om i världen skulle sätta igång åtgärder, men regeringar verkar omedvetna och tror på något sätt att man kan trampa vatten och på så sätt hantera floden av effekter, säger Claire Stockwell, policyanalytiker på Climate analytics och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande. 

– Detta är det kritiska decenniet för åtgärder: vi behöver regeringar som steppar upp och förbättrar sina 2030-mål, samtidigt som de arbetar med nästa omgång mål, senast i februari 2025, fortsätter hon. 

Världens ledare gör inte tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturökningarna i slutet av århundradet. Grafik: Climate action tracker/Climate analytics/Newclimate Institute

En del av Parisavtalet innebär att länderna vart femte år ska uppdatera sina nationellt uppsatta klimatmål, NDC:er, och därmed öka takten på utsläppsminskningarna. 

Men det går trögt. Om man bara räknar med de mål som världens länder satt i sina NDC:er skulle världen värmas upp med omkring 2,5 grader (2,0-3,0) till år 2100. Det är 0,1 grad högre än förra årets uträkningar. En av förklaringarna bakom detta uppger Climate action tracker vara Indonesien, vars växande kolkraftsflotta fick utsläppen att skjuta i höjden med 21 procent förra året.

– Vi hör orden ”unabated” (ung. orenade, ej infångade, reds anm.) i dessa klimatförhandlingar, men regeringar måste sluta försöka anta falska lösningar som kolavskiljning och lagring med fossila bränslen – det här är helt enkelt den fossila bränsleindustrin som försöker förlänga sitt liv när när den behöver acceptera verkligheten, att fossila bränslen fasas ut, säger forskaren Niklas Höhne från Newclimate institute i pressmeddelandet. 

Radar · Politik

C: Sverige åker tomhänt till Dubai

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok (C).

Centern vill att regeringen bidrar till en fond som hjälper fattiga länder att ta hand om skador som uppstår av klimatförändringar. Partiet kräver också att Sverige ställer sig bakom ett stopp för subventioner till fossil energi i hela EU senast 2025.

På en pressträff kritiserade Centerns partiledare Muharrem Demirok och EU-parlamentarikern Emma Wiesner regeringens klimatpolitik.

– Regeringen åker helt tomhänt till Dubai, säger han.

– Det enda svaret man kommer presentera är mer kärnkraft.

Wiesner lyfter två krav på regeringen i samband med FN:s klimattoppmöte i Dubai.

Det ena är att Sverige ska bidra med 50 miljoner dollar till ”loss and damage”-fonden, en internationell fond som ska hjälpa fattiga länder att ta hand om skador som uppstår på grund av klimatförändringar, till exempel översvämningar.

Enligt Wiesner är fonden viktig för fattiga länder och erbjudanden om att bidra till fonden kan därför underlätta förhandlingarna i Dubai.

Det andra kravet är att regeringen tydligt gör klart att Sverige ställer sig bakom att sätta stopp för subventioner till fossila bränslen i hela EU senast 2025.

På pressträffen lyfte C även klimatåtgärder på hemmaplan i Sverige. Partiet vill att statliga myndigheter får i uppdrag att inventera sina tak för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller.

Enligt Demirok har Sveriges offentliga tak en stor potential för att leverera solenergi.