Radar · Nyheter

Färre anställda och mer digital vård ska lösa sjukhusens ekonomi

Sjukhusen i Västra Götaland dras med stora underskott. Nu har regionstyrelsen beslutat om ett antal åtgärder som ska få ekonomin i balans, bland annat färre anställda, fler mobila team och mer digital vård.

Efter årets första kvartal har akutsjukhusen i Västra Götalandsregionen kostat 250 miljoner kronor mer än budgeterat. I tisdags beslutade regionstyrelsen om en rad åtgärder för att minska kostnaderna med 750 miljoner kronor och komma tillrätta med underskottet.

Bland annat ska behovet av sluten vård ska minskas genom att fokusera mer på digitala vårdtjänster och mobila team. Antalet anställda ska också minskas – man ska sätta ”nya måltal för antalet nettoårsarbetare”. Målet är att ha mellan 500 och 800 färre årsanställda än i dag.

Det är dock inte tal om några uppsägningar, menar Jonas Andersson, sjukvårdsregionråd för Liberalerna.

– Det finner jag helt osannolikt. Vi har en ganska hög personalomsättning i regionen och det handlar mer om att anpassa bemanningsnivån till den som våra sjukhus hade under det första halvåret 2017, säger han till P4 Göteborg.

Man ska också bland annat bli mer restriktiv med att godkänna investeringar, välja de mest kostnadseffektiva läkemedlen och minska de administrativa kostnaderna.

Tidigare i april beslutade regionfullmäktige i Västra Götaland att akutsjukhusen i regionen får sina tidigare skulder avskrivna.