Radar · Nyheter

Årets kultur- och författarstipendiater

Karin Brygger är en av tre författare som får Göteborgs stads arbetsstipendium 2019.

Kulturnämnden har beslutat vilka som får Göteborgs stads kulturstipender samt arbets

stipendier för författare 2019. Sammanlagt delas 19 kulturstipendier och tre arbetsstipendier ut. Mottagarna har utsetts av en sakkunnig jury, varefter kulturnämnden har fattat beslut.

Kulturstipendierna på 30 000 kronor kan sökas av personer som är folkbokförda och konstnärligt verksamma i Göteborg samt har en konstnärlig utbildning eller som bedrivit dokumenterad konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under flera år. Författarstipendierna på 50 000 kronor tilldelas författare som skriver skönlitteratur på svenska eller essäistik. I år sökte 247 personer kulturstipendium och 34 personer arbetsstipendium för författare. Göteborgs stad har delat ut kulturstipendier sedan 1950-talet.