Radar · Nyheter

”Vår tids hjältar” skyddas i EU

Svenska EU-parlamentsledamoten Bodil Valero (MP).

Fler personer i fler länder ska skyddas när EU slår fast nya normer för den som larmar om allehanda oegentligheter på jobbet.
”Visselblåsarna är vår tids hjältar”, anser EU-parlamentsledamoten Max Andersson.

”De står upp för demokratin och avslöjar orättvisor. De ska inte behöva riskera repressalier från sin arbetsgivare utan ha lagens skydd”, säger Andersson – invald för MP, men numer medlem i Partiet Vändpunkt – efter tisdagens ja i EU-parlamentet.

Hittills har bara tio EU-länder, däribland Sverige, haft ett brett skydd för ”visselblåsare”. Nu åläggs även de övriga att göra mer för att undvika att den som larmar inte sägs upp, degraderas eller trakasseras på sin arbetsplats.

Den som upptäcker fel manas att i första hand ta upp frågan på arbetsplatsen eller med myndigheterna. Samtidigt ges ändå möjlighet att också vända sig till media, utan att riskera straff.

”Framför allt förbättras situationen i många EU-länder som idag har inget eller väldigt begränsat skydd. Det är mycket glädjande att situationen för EU:s 500 miljoner invånare nu förbättras”, konstaterar svenska ledamoten Bodil Valero (MP) i ett uttalande.

Reglerna ska nu även klubbas formellt av EU:s ministerråd, varpå medlemsländerna har två år på sig att anpassa sina lagar till de nya villkoren.