Radar · Nyheter

Slutröstat i EU-parlamentet

Hårdare krav på lastbilsutsläpp och skapandet av en gemensam försvarsfond tillhörde de frågor som klubbades igenom när EU-parlamentet på skärtorsdagen höll sina sista omröstningar under pågående mandatperiod.

I enlighet med tidigare uppgörelser ska utsläppen från nya tunga fordon minskas med 15 procent till år 2025 och 30 procent till år 2030, vilket nu definitivt fastslagits.

”Bra både för miljön och för människors hälsa”, säger svenska Jytte Guteland (S) i ett uttalande.

”Men också för svenska och europeiska lastbilstillverkare som får tydliga spelregler”, säger kollegan Christofer Fjellner (M).

”Samtidigt är de här kraven helt otillräckliga när det gäller att verkligen nå upp till Parisavtalet”, påpekar å andra sidan Jakop Dalunde (MP).

Efter omröstningarna utbröt stora kramkalaset i plenisalen. Ledamöterna tar nu ledigt för att antingen kampanja inför EU-valet eller förbereda sig för ett liv utanför parlamentet.