Radar · Nyheter

Ryaverket ska rena läkemedelsrester

Ryaverket avloppsreningsverk ska rena sina läkemedelsrester, har kommunstyrelsen beslutat.

Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborg måste rena sina läkemedelsrester. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Gryaab, som ansvarar för verket, får därmed i uppdrag att ta fram en tidplan och beräkna kostnader för att införa ett reningssteg för läkemedelsrester.

Förslaget lades av de rödgrönrosa, som alltså fick med sig tillräckligt många politiker i kommunstyrelsen.

“Läkemedel är en viktig del av den moderna sjukvården, men de får ofta negativa effekter när de kommer ut i miljön. Läkemedel är svåra att bryta ner. De kan därför passera kroppen och vanliga avloppsreningsverk relativt oförändrade. Till sist når de ut i miljön, där vi sett exempel som att fiskar kan byta kön när de utsätts för rester av p-piller som kommit ut via avloppsreningsverk. Andra effekter är beteendeförändringar hos fågel och fisk, vilket påverkar möjlighet till att fortplanta sig eller överlevnad.”, skriver de rödgrönrosa i sitt yrkande.

De lyfter även risken med ökad antibiotikaresistens.

”Enligt WHO kan världen år 2050 ha 10 miljoner dödsfall på grund av bristande antibiotika/ antibiotikaresistens, om inte insatser sätts in omgående. Med en relativt liten kostnad nu kan vi både spara liv och minska
kostnaderna framåt.”

Kommunalrådet Karin Pleijel (MP) säger i ett pressmeddelande att det är glädjande att man fick igenom förslaget.

– Det här är en viktig framtidsfråga för folkhälsan och för närmiljön runt Ryaverket som gränsar till vår skärgård.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV