Radar · Nyheter

Granbarkborrar skadade mer skog än bränderna

Den varma sommaren 2018 var optimala förutsättningar för granbarkborren.

Granbarkborren har skadat betydligt mer skog än sommarens skogsbränder under 2018. Granbarkborren beräknas ha förstört 3–4 miljoner kubikmeter skog 2018 och skogsbränderna 2,1 miljoner kubikmeter.

Än värre kan det bli i år om sommaren blir torr och varm, varnar Skogsstyrelsen, som gjort sammanställningen. Därför måste skogsägare hålla ögonen efter granbarkborrar i skog som tidigare blivit angripen. Hittas skadedjuret i områden större än en halv hektar måste denna skog omgående anmälas för avverkning, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I Halland har även skarptandad barkborre börjat sprida sig. Den ska normalt bara finnas norr om Dalälven, men nu har angripna tallar påträffats i stora delar av Halland.

I de fyra nordligaste länen är multiskadad ungskog ett växande problem. Det handlar om angrepp från skadesvampar och skador som orsakas av älgarnas bete.

Förra sommaren torka förstörde också skog, men i vilken utsträckning träden kommer att kunna återhämta sig återstår att se.