Radar · Nyheter

Göteborg vårstädas

Just nu pågår den stora vårstädningen i Göteborg.

Just nu pågår den årliga vårstädningen i Göteborg. Den är ett samarbete mellan fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, som under två veckor ska se till att staden blir renare.

– Göteborgs Stad äger cirka 28 000 hektar av kommunens yta och de flesta området städas kontinuerligt under året. Men det finns ytor som saknar regelbunden skötsel och det är framförallt dem vi satsar på nu, säger Xavier de Maupeou, enhetschef på fastighetskontoret, till Vårt Göteborg.

Man fokuserar även på “tjuvtippar”, platser där avfall som kan vara miljöfarligt har dumpats utan tillåtelse.

Vårstädningen har genomförts varje år sedan 1995. Förutom att staden blir renare finns det också ett pedagogisk syfte med insatsen.

– Vi vill visa medborgarna hur mycket som skräp som slängts och allt tid och resurser som går åt till att städa. Vår förhoppning är att det kan skapa en medvetenhet och kanske en dialog kring det egna beteendet och hur man hanterar skräp, säger  säger Xavier de Maupeou.

Maja Andersson

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV