Radar · Nyheter

Motståndet mot kärnkraft minskar

Under 2010-talet har opinionen för att avveckla kärnkraftverk vuxit sig starkare, men 2018 märktes ett trendbrott.

Opinionen mot kärnkraft i Sverige minskar. Förra året tyckte 52 procent att kärnkraften skulle avvecklas på lång sikt, att jämföra med 58 procent året innan, enligt Som-institutet vid Göteborgs universitet.

Opinionen för att avveckla kärnkraften växte under 2010-talet, men förra året skedde ett trendbrott – och professor Sören Holmberg säger att kärnkraften nu är tillbaka som en av de stora frågorna i debatten.

– Vi tror att vi har att göra med att frågan plötsligt blev aktuell igen på grund av att Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna lanserade idén att vi skulle bygga och använda kärnkraften mer framöver, säger Holmberg till Ekot.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har de mest kärnkraftsvänliga väljarna. Enligt Sören Holmberg kan energiöverenskommelsen från 2016 mellan den rödgröna regeringen samt Centern, Moderaterna och KD nu vara hotad om M och KD väljer att hoppa av.

– Nu när M och KD börjar prata om kärnkraft igen, så kan det hända att det finns en förhoppning om att locka tillbaka väljare från SD till KD och till M.