Radar · Nyheter

Lärarutbildningar måste bli ännu bättre

Många lärarutbildningar håller inte måttet fullt ut. Av 67 granskade förskollärar- och grundlärarutbildningar på 20 universitet och högskolor hittade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) brister i 32 stycken, alltså nästan hälften.

”De utbildningar som har fått ifrågasatt kvalitet brister oftast på delar av ett eller två examensmål. Till exempel får många studenter inte tillräckligt med kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Svårigheter att hitta personal med rätt vetenskaplig kompetens till utbildningarna lyfts fram som en förklaring.

Lärosätena har nu ett år på sig att komma till rätta med de uppdagade bristerna.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV