Radar · Nyheter

Biståndet förlorar 700 miljoner i ny budget

Regeringen vill använda biståndspengar för att täcka underskott i budgeten, uppger biståndsminister Peter Eriksson för Ekot. I vårändringsbudgeten tas 700 miljoner kronor från biståndet för att i stället användas i Sverige.

I vintras kom regeringen överens om att i fortsättningen följa de nya reglerna för avräkning för flyktingkostnader från biståndet som tagits fram av OECD:s biståndskommitté DAC, men i och med vårändringsbudgeten skjuter regeringen upp införandet av det nya beräkningssystemet till 2020.

Biståndsorganisationernas paraplyorganisation Concord är kritiska till beslutet och säger att biståndspengar ska gå till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer, inte till Sverige.

– För att inte göra alltför stora hål i statsbudgeten så har det också inneburit att 700 miljoner kronor från det nya sättet att räkna, räknas bort under det första året, och det är därför det ser ut som ett minus 700 i budgeten, säger Peter Eriksson till Ekot.