Radar · Nyheter

Vätgasstation stängs i förtid

Tankstationen för vätgas i Biskopsgården har varit stängd i några månader och kommer inte att öppna igen. Företaget Woikoski som drev stationen ansåg att det blev för olönsamt att driva den, rapporterar GP.

Företaget, som är en finsk gasproducent, meddelar nu att de ska fokusera på just detta, och inte driva egna tankställen.

Stationen i Biskopsgården var Woikoskis enda utanför Finland. Göteborgs stad och Mölndals kommun gjorde investeringar i samband med lanseringen av tankstationen, som då var Västsveriges enda, i några få vätgasbilar för att kunna utvärdera dem. Dessa är nu sålda eller återlämnade till uthyraren, vilket resulterat i en mindre ekonomisk förlust för kommunerna.