Radar · Nyheter

Ny arbetsgrupp ska få fart på Göteborgs klimatarbete

Göteborgs politiker bildar en arbetsgrupp för att ta klimatarbetet vidare.

På sitt senaste möte beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp som ska prioritera bland åtgärderna i rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” MP och V:s förslag om att genomföra åtgärder redan i år röstades däremot ner.

På kommunfullmäktiges senaste möte diskuterades rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs?, som beskriver 82 åtgärder som staden skulle behöva genomföra för att bidra till att världen når 1,5-gradersmålet. Det blev en lång debatt som slutade i att man beslutade att inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att prioritera bland åtgärderna i rapporten. Arbetsgruppen ska vara parti- och blocköverskridande, vilket enligt flera av talarna är nödvändigt för det fortsatta arbetet.

– Det hjälper inte om vi sitter i varsitt hörn och skriver fram enskilda yrkanden som vi sen skjuter ner. Det är vad vi klarar att vara överens om att genomföra, hela vägen ut, som räknas. I och med att vi har en så pass skiftande majoritet i staden måste vi hitta saker som vi vet går hela vägen igenom, sade Shahbaz Kahn (S).

Men vi har inte tid att bara diskutera och utreda, menade Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som i ett gemensamt tilläggsyrkande begärde att kommunen skulle börja med att genomföra 18 utvalda åtgärder redan under 2019.

– Jag antar att ni har sett de här utsläppskurvorna?, sade Karin Pleijel (MP) och bläddrade i rapporten Fossilfritt Göteborg.

– Vi måste minska med uppåt 30 procent varje år och börja nu. Att ha en politisk beredning är ett bra steg, men det är ju inga nyheter som står i de här åtgärderna. Det handlar om att införa miljözoner, om parkeringsavgifter, att ställa krav i upphandling, och det har beräknats just på effekt, rådighet och kostnad. De här 18 förslagen kan vi genomföra utan att det påverkar innevarande budget.

Det argumentet bet dock inte på motståndarna. Emmyly Bönfors (C) menade liksom Shahbaz Kahn att partierna först behöver sätta sig ner tillsammans och diskutera vägen framåt.

– Det finns målkonflikter i den här rapporten som handlar om synen på vad vi som politiker ska påverka i människors vardag. Hur mycket ska vi som politiker gå in och bestämma vem som ska semestra var? De frågorna behöver vi ha en politisk diskussion och beredning kring. Det är jättebra att Miljöpartiet är så långt förberedda, men alla partier är inte där.

Tilläggsyrkandet om att börja genomföra åtgärder redan under 2019 röstades alltså ner. Gertrud Ingelman (V) kallade de partier som röstade nej för ”klimatfördröjare”.

– Det innebär att man vet fakta men ändå väljer att avvakta. Att man nöjer sig med strategier och programförklaringar – och kanske en arbetsgrupp. Att vara klimatfördröjare är att fega ur, sade hon.

Yrkandet om att bilda en arbetsgrupp röstades däremot igenom med bred majoritet i kommunfullmäktige av allianspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

– Jag hoppas att vi där ska kunna få en bred politisk enighet i de förslag vi lägger fram och att vi får en dialog framåt, sade Emmyly Bönfors.

Nu återstår att se vad det innebär: om politikerna lyckas enas om en gemensam miljö- och klimatpolitik – eller om de fegar ur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV