Radar · Nyheter

Vaccin har minskat farliga cellförändringar

Den rutinmässiga vaccineringen mot humant papillomvirus (hpv) har dramatiskt minskat antalet farliga cellförändringar hos unga kvinnor i Skottland. På grund av så kallad flockimmunitet har även ovaccinerade kvinnor dragit nytta av satsningen, visar forskning.

Sedan 2010 erbjuds alla flickor i Sverige en hpv-vaccination när de är 10–12 år gamla. Syftet är att skydda mot humant papillomvirus som överförs sexuellt och som senare i livet kan orsaka livmoderhalscancer.

I Sverige har man ännu inte börjat se någon effekt på förekomsten av livmoderhalscancer, eftersom det inte har gått tillräckligt lång tid. I Skottland, däremot, påbörjades den allmänna vaccineringen två år tidigare och på lite äldre barn och där kan man nu konstatera att antalet farliga cellförändringar på unga kvinnors livmoderhalsar (cervix) minskat dramatiskt, något som sätts i samband med vaccinprogrammet.

Kraftig minskning

Cellförändringar på livmoderhalsen brukar delas in i en tregradig skala: lätta, måttliga och svåra, efter deras risk att utvecklas till farlig (invasiv) cancer. Varje år drabbas 30 000 svenska kvinnor av någon typ av cellförändringar, men bara cirka 450 diagnostiseras med livmoderhalscancer.

I Skottland infördes vaccineringen 2008 för flickor 12-13 år gamla med ett så kallat catchup-program för flickor upp till 18 år. Forskarna, verksamma vid University of Edinburgh, analyserade provresultat från 138 692 kvinnor som i 20-årsåldern hade lämnat ett cellprov genom den screening för sådana förändringar som förekommer både i Skottland och i Sverige.

Resultatet, som nu presenteras i British Medical Journal, visar att i jämförelse med ovaccinerade kvinnor födda 1988, så hade antalet farliga (svåra) cellförändringar bland vaccinerade kvinnor födda 1995 och 1996 minskat med 89 procent. Antalet lätta och måttliga cellförändringar minskade med 79 respektive 88 procent.

Skyddas av majoriteten

Studien visar också att vaccineringen var effektivare om kvinnor hade vaccinerats i unga år, än i sena tonåren. Därutöver syntes även en viss minskning av antalet cellförändringar bland ovaccinerade kvinnor, något forskarna tror beror på så kallad flockimmunitet. Det vill säga när risken för smitta för en ovaccinerad minoritet minskar, tack vare den vaccinerade majoriteten.

Forskarna konstaterar att studien har sina begränsningar. Bland annat på grund av att den endast utgick från kvinnor som hade deltagit i cellprovtagning. Sannolikheten att en kvinna deltar i en sådan provtagning är nämligen högre bland vaccinerade, än bland ovaccinerade, något som gör att effekten av vaccinet riskerar att övertolkas, skriver forskarna. Trots det anser de att resultatet är så pass tydligt att det går att applicera på befolkningen som helhet.

Fakta: Blekinge först med pojkar

Humant papillomvirus (hpv) är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige.
Hpv är en grupp virus som omfattar mer än 200 olika typer. Tretton hpv-typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka olika typer av cancer. Hpv-typerna 16 och 18 är de vanligast förekommande högrisktyperna för cancer.
Viruset sprids via hud- och slemhinnekontakt och kan orsaka olika typer av cancer, som cancer i livmoderhalsen (cervixcancer) eller cancer i svalget och analöppningen.
De flesta som drabbas märker det inte alls och infektionen kan läka ut av sig själv. I vissa fall kan däremot infektionen bli kronisk, vilket kan öka risken för att drabbas av olika former av cancer.
Vaccination mot hpv ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. I Sverige förutom i Blekinge är programmet begränsat till flickor.
Via skolhälsovården erbjuds vaccinet till alla flickor i årskurs 5–6.
Källa: Folkhälsomyndigheten
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV