Radar · Nyheter

Köp av hyreskontrakt kan ge fängelse

Köp av hyreskontrakt ska nu straffas.

I dag väntas regeringen klubba beslutet om att kriminalisera köp av hyreskontrakt – en handling som föreslås ge upp till fyra års fängelse.
Fram tills nu har det endast varit förbjudet att sälja hyreskontrakt.

– Det är inte sällan kopplat till kriminella nätverk, som ägnar sig åt annan typ av kriminalitet också, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sveriges Radio.

I lagrådsremissen som överlämnades i augusti i fjol skriver regeringen att åtgärderna görs i syfte att skapa en effektivare hyresmarknad. Men lagrådet är inte övertygat om att ett förbud mot köp av kontrakt är effektivt.

– Där gör vi nog helt enkelt olika bedömningar. Jag tror att det kommer att ha en stor förebyggande effekt om de som håller på med det här får klart för sig att man faktiskt kan dömas till ansvar, säger Morgan Johansson.

"Plåster på såren"

Hyresgästföreningen ställer sig generellt bakom förslaget.

– Man kan anta att ett sånt här förslag inte kommer att leda till att enormt många människor hamnar bakom galler eller får betala böter eller förlorar sina kontrakt, men det är uttryck för en signalpolitik som ändå visar att man tar det här på allvar, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Samtidigt beskriver han förslaget som ”ett plåster på såren” och säger att det större problemet är en skriande bostadsbrist.

Inskränkt bytesrätt

– Man måste komma ihåg att bakgrunden till att vi har den här situationen med en svartmarknad antagligen finnas i att ingen bostadspolitik har gjorts i Sverige på ett antal decennier. Det behöver byggas bostäder som folk har råd att köpa på ställen där de kan bo för att kunna sköta sina jobb.

Förslaget innebär även hårdare straff för försäljning av hyreskontrakt, att uttag av överhyra kriminaliseras samt att bytesrätten inskränks – allt för att komma åt den organiserade brottslighet som skor sig på verksamheten.

Fakta: Förslag på ändringar

Köp av hyreskontrakt kriminaliseras
Straffet för brott av normalgraden ska vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, ska straffet vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Strängare straff för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning
Brott av normalgraden ska ge fängelse i högst två år medan grova fall ska ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,
Förstahandshyran ska vara ett tak
Hyran vid en upplåtelse i andra hand ska inte få vara högre än förstahandshyran, med tillägg för möbler och andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen.
Utökad återbetalningsskyldighet för överhyra
Hyresnämnden ska beträffande upplåtelser i andra hand och till inneboende kunna besluta om återbetalning av överhyra som har betalats upp till två år före ansökan om återbetalning
Inskränkt bytesrätt
För att tillstånd till byte av hyreslägenheter ska lämnas ska hyresgästerna ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år.
Möjligheten att byta en hyresrätt mot ägt boende ska tas bort.
Otillåten andrahandsuthyrning till överhyra kriminaliseras
Det ska vara straffbart att hyra ut en lägenhet i andra hand utan samtycke av hyresvärden eller tillstånd av hyresnämnden till en hyra som överstiger förstahandshyran med tillåtna tillägg för möbler. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.
Källa: Regeringen
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV