Radar · Nyheter

Allt fler barn och unga får antidepressiva

Barn och unga ges allt mer antidepressiva läkemedel.

Antalet människor som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka i Sverige. Högst konsumtion finns bland dem över 85 år, men störst procentuell ökning sker bland barn och unga, framgår av ny statistik från Socialstyrelsen.

Sedan 2006 har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat med 25 procent i hela befolkningen. Under 2018 hade 7 procent av alla män och 13 procent av alla kvinnor hämtat ut antidepressiva läkemedel. Under 2018 fick också cirka ett barn av hundra antidepressiva läkemedel utskrivet.

”För flickor 10-14 år innebär det en ökning med knappt 60 procent jämfört med 2014 och för pojkar en ökning med drygt 40 procent, säger Petter Otterdal, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I gruppen 85 år och äldre hämtade en tredjedel av alla kvinnor ut antidepressivt läkemedel minst en gång under 2018, för männen gällde samma sak hos en femtedel. I åldersgruppen 15-19 var det nästan dubbelt så många kvinnor som män som fick antidepressiva läkemedel förskrivna 2018.