Glöd · Debatt

Sverige ska vara ”fossilfritt” inom några decennier

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att vedeldning är klimatneutralt, men det är ett stort missförstånd menar Kjell Prytz.

DEBATT Sveriges riksdag har antagit ett mål för klimat och miljö. Detta innebär att inom några decennier ska Sverige vara ”fossilfritt” och ha ”negativa utsläpp” av växthusgaser. Vad innebär detta och hur ska det uppnås?

Det är i stort sett två begrepp som målet baseras på: biobränsle och kolsänka. Fossilfrihet anses kunna uppnås genom att man ersätter fossil förbränning med förbränning av biomassa. Negativa utsläpp anses uppnås genom att man betraktar skogen som en ”kolsänka” samt bortser från de växthusgaser som förbränningen av biomassa alstrar. Anledningen till det senare är att dessa växthusgaser anses assimileras av den nya växtlighet som ersätter den förbrända. Är dessa resonemang giltiga?

Nej, inte alls. Den mängd biomassa som behövs för att ersätta fossila bränslen är så stor att den enda möjliga råvaran är skogen. Ett träd har en livscykel som handlar om århundraden, säg 50–100 år för att vara försiktig. Detta innebär att det tar minst 50-100 år innan de växthusgaser som alstrades vid förbränningen av trädet har assimilerats av det nya trädet. I det miljöperspektiv vi har att hantera ger detta i praktiken samma skadliga effekt gällande växthusgaser som förbränning av fossila bränslen. Lägg därtill att dessa biobränslen förutsätter en skövling av skogen och därmed utarmning av ekosystem så når vi slutsatsen att biobränsle är skadligare för miljön än fossila bränslen, i bjärt kontrast till riksdagens påståenden.

Även begreppet kolsänka är vilseledande. Riksdagen menar att skogen kan fungera som absorbator för den co2 som alstras vid förbränning och skulle därmed kunna minska co2-halten i atmosfären. Detta är en felaktig slutsats. Naturlig skog bildar ett slutet system vad gäller co2. Vid trädens förmultning alstras lika mycket co2 som binds av den nya växtligheten. Den kan därför aldrig bli en ”kolsänka” utan är i sig själv helt neutral vad gäller CO2. All förbränning alstrar därför ett tillskott av växthusgaser till atmosfären. Det finns därför inga kolsänkor överhuvudtaget annat än på ett relativt sätt, alltså i jämförelse med barmark eller jordbruksmark.

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att vedeldning är klimatneutralt, ett graverande missförstånd alltså, särskilt allvarligt eftersom detta statliga verk torde vara riksdagspolitikernas främsta informationskälla.

Miljöpartiet är Sveriges viktigaste parti och drivande i miljöfrågor för Riksdagen. Det är riktigt sorgligt att även MP har missförstått biobränslets miljöeffekter. MP måste tänka om för att kommande generationer ska få en dräglig framtid på jorden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV