Radar · Nyheter

Säkert id ska ersätta körkort och andra leg

Körkort ska slopas som id-handling och endast polisen ska utfärda statliga id-kort, föreslår regeringens utredare. Det ska hjälpa polisen att bättre motverka bedrägerier och förhindra att personer använder sig av flera identiteter.

Det nya id-kortet ska införas 2022, förslår id-kortsutredningen. Det ska ersätta de många olika varianter som i dag utfärdas av myndigheter som Skatteverket och Transportstyrelsen, och kort med SIS-standard som utfärdas av banker och företag. De flesta av varianterna är inte tillräckligt säkra, enligt regeringens id-kortsutredare Inga-Lill Askersjö.

–Den som ska kontrollera dem har svårt att se om det är en riktig och inte en falsk handling, säger hon.

Osäkra körkort

 Det gäller även körkort.

– Körkortet är en av de mest osäkra id-handlingar vi har. Det är ingen id-handling, det är en handling för behörighet. Det har väldigt lång giltighetstid (tio år) och man kan få det utan att personligen inställa sig, säger Askersjö.

Hon tillägger att granskningar av hur falska id används har visat att det är just körkort och id från företag och banker som är lättast att förfalska och därmed också används vid bedrägerier.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) välkomnar förslagen.

–Det finns människor som förfalskar id-kort, man har dubbla identiteter och vi ser att bedrägerier ökar. Då är det viktigt att staten kan garantera säkra id-kort, precis som vi gör med passen i dag, säger han.

Söka ansikten

 Det id-kort som utredaren vill se ta över som den viktigaste handlingen från 2022 ska ha biometriska inslag som ansiktsbild och fingeravtryck på ett chip, likt de nationella id-kort som polisen utfärdar i dag. Och ingen ska kunna få det utan att ansöka personligen på plats.

Det ska bara gå att ansöka om det ett nytt kort med ett pass eller ett nationellt id-kort. Vid ansökan ska polisen kunna kontrollera, med hjälp av ansiktsbilden och program för ansiktsavkänning samt fingeravtryck, om personen finns med i registret över id-kort och passregistret och om uppgifterna stämmer. Det ska motverka bruk av dubbla identiteter.

Det ska ha kort giltighetstid: fem år, En människas utseende kan förändras mycket på bara fem år, enligt utredaren.

Hon vill ge polisen monopol på att utfärda de statliga id-korten.

–De har kunskaperna och erfarenheterna, säger Inga-Lill Askersjö och motiverar det bland annat med att polisen redan utfärdar nationella id-kort och pass.

Id-korten ska kunna kopplas till en statlig e-legitimation, med den högsta säkerhetsnivån. Korten ska också kunna användas i stället för pass vid resor inom EU.

TT

Fakta: Nya id-kort

Bara polisen ska få utfärda det statliga, säkrare id-kortet från och med 2022.

Kortet ska ha information om fingeravtryck och ansiktsbild i ett chip.

Kortet ska kunna ha en e-legitimation inlagd.

Det ska, som det nationella id-kortet i dag, kunna användas i stället för pass vid resor inom EU.

Det beräknas kosta cirka 400 kronor och ha en giltighetstid på fem år.

Id-kort som i dag utfärdas av banker och företag, med så kallad SIS-standard, samt körkort kommer inte att gälla som statlig id-handling från 2023.

Källa: SOU 2019:14, Ett säkert statligt id-kort, med e-legitimation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV