Radar · Nyheter

Majoritet vill sälja delar av Telia

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) är kritisk till förslaget att sälja statens ägande i Telia.

Riksdagens näringsutskott vill avyttra eller minska statens ägande i de kommersiella delarna av Telia. Utskottet uppmanar regeringen att undersöka detta och samtidigt stärka kontrollen av de samhällsviktiga funktionerna.
Näringsminister Ibrahim Baylan (S) är kritisk.

Staten har i dag en minoritetspost i Telia på 37,3 procent. Regeringen har inga planer på att avyttra det ägandet. Men i samband med en proposition till riksdagen om ett återköpsprogram av aktier som styrelsen i Telia vill genomföra, så har flera borgerliga partier motionerat om att i stället avyttra ägandet.

Det förslaget har nu vunnit majoritet i näringsutskottet sedan Sverigedemokraterna svängt i frågan.

Men det handlar inte om att sälja hela det statliga ägandet. Försvarsutskottet har i ett yttrande varnat för att det måste föregås av en grundlig risk- och konsekvensanalys och att verktyg för att förebygga och förhindra eventuella risker först måste finnas på plats.

Bättre kontroll

Näringsutskottet delar den uppfattningen.

– Vi vill att regeringen ser över om det går att avyttra den kommersiella delen av Telia i gengäld mot att man får större och bättre kontroll över de säkerhetskänsliga systemen, säger utskottets ordförande Carl-Oskar Bohlin (M) till TT.

– I dag är staten som minoritetsägare i Telia en passiv ägare, vilket är problematiskt från en säkerhetspolitisk aspekt, eftersom det finns säkerhetskänsliga system och infrastruktur i Telia. Som minoritetsägare har staten inte full rådighet över de här systemen, säger han.

Baylan kritisk

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) är kritisk till resonemanget.

– Att man skulle gå emot både försvarsmakten och ett enigt försvarsutskott och avyttra Telia när vi vet att det innebär säkerhetsrisker och tveksamheter kring nationella säkerhetsintressen, det förvånar mig att Moderaterna bidrar till detta.

TT: Men utskottet vill ju att staten stärker kontrollen över de samhällsviktiga funktionerna.

– Hela det resonemanget utgår ifrån hur Telia såg ut förr. I dag vet vi ju med den ökade digitaliseringen att tjänster och infrastruktur går in i varandra, och det bör man naturligtvis ta hänsyn till. Vi ska läsa igenom det här, men när det gäller den nationella säkerheten bör man inte chansa, säger Ibrahim Baylan.

Staten skulle dessutom förlora runt tre miljarder årligen vid en försäljning av Telia, framhåller han.

Fakta: Känsliga system

De system som är känsliga från en säkerhetsaspekt i Telia är bland annat om SGSI, som är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa.
Telia är också inblandat i radiokommunikationssystemet för effektiv ledning (Rakel) med 72 000 abonnenter med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, energi, hälsa och försvar.
Källa: Försvarsutskottet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV