Radar · Nyheter

HD: Ingen stenbrytning i Ojnareskogen

Foto: Stig Hammarstedt/TTSkylt vid Ojnareskogen.

Högsta domstolen säger nej till prövningstillstånd i målet om Nordkalks stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland, enligt SR Ekot. Därmed står den tidigare domen i Mark- och miljööverdomstolen fast – det blir ingen kalkstensbrytning i området.

Området kring Ojnareskogen klassas som EU-naturreservat, ett så kallat Natura 2000-område. I beslutet från Mark- och miljööverdomstolen, som meddelades i september 2018, konstaterade domstolen att stenbrytning inom området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns i området bryts ut.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen är långdragen. I Nordkalks fall har domstolsprocessen pågått i 13 år, och huruvida beslutet i Högsta domstolen innebär att det sista ordet är sagt återstår att se. Efter beskedet i Mark- och miljööverdomstolen i september sade Nordkalk att domen skulle kunna komma att överklagas till EU-domstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV