Radar · Nyheter

Dödligt våld fortsatt kvar på hög nivå

Antalet fall av dödligt våld i Sverige minskar något, men ligger fortfarande kvar på en hög nivå. Samtidigt blir anmälningarna om olika former av bedrägeribrott allt vanligare, enligt Brottsförebyggande rådets statistik för 2018.

Förra året konstaterades totalt 108 fall av dödligt våld i Sverige, en minskning jämfört med toppåret 2017 med 113 fall.

I 40 procent av fallen var skjutvapen inblandade och en majoritet av offren, 69 procent, är män. Skjutningarna är fortsatt koncentrerade till storstadsregionerna, där 79 procent av det dödliga skjutvapenvåldet sker.

Förövaren oftare närstående

När det gäller relationen mellan förövare och offer syns en tydlig ökning av dödligt våld i nära relationer. Nästan en fjärdedel, eller 26 fall, av våldet utfördes av någon närstående. Det är mer än dubbelt så många som förra året,

Bland brottskategorier där antalet anmälningar ökar mest utmärker sig bedrägeribrotten. Förra året ökade anmälningarna av den här typen av brott med 25 procent, 51 600 fler anmälningar jämfört med förra året. Främst är det datorbedrägerier eller olika utpressningsbrott som ökar.

Anmälda bostadsinbrott minskar

Andra brottstyper där antalet anmälningar ökar jämfört med föregående år är narkotikabrott (6 procent), skadegörelser (5 procent) samt trafikbrott (3 procent).

Däremot syns det en märkbar minskning av stöld- och tillgreppsbrott. Framför allt anmäldes betydligt färre bostadsinbrott (24 procent) under fjolåret.

Fakta: Dödligt våld 2008–2018

År/Antal fall
2008: 82
2009: 93
2010: 91
2011: 81
2012: 68
2013: 87
2014: 87
2015: 112
2016: 106
2017: 113
2018: 108
Källa: Brå
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV