Radar · Nyheter

Cirkuselefanter förbjuds – pälsdjursfarmning fortsatt lagligt

Från och med den första april är det förbjudet att ha elefanter på cirkus i Sverige.

Den första april trädde den nya djurskyddslagen i kraft. Lagen är till stor del lik den förra från 1988, men innehåller en del konkreta förändringar. Det är nu förbjudet att ha sjölejon och elefanter på cirkus, vårdpersonal får bryta sekretessen för att larma om djur far illa och en formulering om att beteendestörningar ska förebyggas har lagts till i lagtexten. Det är från och med nu även förbjudet av överge husdjur. Någonting som inte finns med i djurskyddslagen, som både djurskydds- och djurrättsrörelsen länge har jobbat för, är ett förbud mot pälsdjursfarmning.
– Det är ofräscht att tillåta pälsdjursuppfödning i en alldeles fräsch djurskyddslag, säger etologen Louise Hernander till Tidningen Djurskyddet.