Radar · Nyheter

Advokat vägrar att bli inlåst

Advokat Fredrik Bülow har JO-anmält Migrationsverket.

På Migrationsverkets förvar i Åstorp måste advokater som besöker sina klienter numera gå med på att bli inlåsta. Oacceptabelt, anser advokat Fredrik Bülow. Han vägrar att bli inlåst och har JO-anmält Migrationsverket.

Han tänker hädanefter avböja uppdrag för intagna på förvaret, för att bara ha telefonkontakt ser han inte som ett alternativ – det strider mot god advokatsed.

– Migrationsverket sätter faktiskt klientens rätt till ombud ur spel genom att kräva inlåsning av advokaten, säger han till TT.

Fredrik Bülow har genom åren haft hundratals klienter vid förvaret i Åstorp. Fram tills nyligen har han haft ett nyckelkort, så att han har kunnat ta sig ut ur rummet om en hotfull situation skulle uppstå.

Det händer att klienter mår psykiskt dåligt eller är påverkade av narkotika och vetskapen att det går att ta sig ut ur rummet är avgörande för att han ska känna sig hundra procent säker.

– Det är psykologiskt, förklarar han.

Utrustas med larm

Migrationsverket ska yttra sig till Justitieombudsmannen (JO) och vill inte svara på frågor innan det är gjort, men verkets presstjänst skriver i ett mejl till TT att offentliga biträden och myndighetspersoner som besöker förvaret i Åstorp utrustas med överfallslarm.

I ett ytterligare mejl tillägger Migrationsverket senare att man av säkerhetsskäl gjort bedömningen att endast den egna personalen ska ha möjlighet att öppna dörrarna med passerkort. Om personal ska finnas närvarande är något som måste avgöras från tillfälle till tillfälle, skriver verket.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tycker att det är bra att frågan uppmärksammas.

– Vad man kan befara är att den här frågan kommer att aktualiseras ännu mera, därför att nu är vi i en situation där häktena och Kriminalvården är under otrolig press, säger hon till TT.

Risken är att överbeläggningar och en hård belastning på personalen gör att det inte kommer finnas tillräckligt med resurser för att vid varje besök ha en vakt som står utanför dörren då ett offentligt biträde samtalar med sin klient, menar hon.

Kan bli problematiskt

Inlåsning av advokater förekommer på sina håll, enligt Anne Ramberg, som anser att en bedömning måste göras från fall till fall. Hon är inte tillräckligt insatt i detaljer för att kunna kommentera just situationen på förvaret i Åstorp, understryker hon.

– Väldigt ofta gör man så, om man känner oro, att man ser till att advokaten sitter närmast dörren, att dörren är öppen och det står en vakt utanför som inte kan avlyssna samtalet.

Det är helt avgörande att klienten kan tala i avskildhet med sin företrädare, understryker hon, men också att advokaten kan känna sig trygg. Om fler advokater reagerar som Fredrik Bülow och avstår från uppdrag för intagna på förvaret kan det bli problematiskt, anser hon.

– Det är allvarligt om det skulle bli så att alla advokater drar den här slutsatsen, för då kommer de här personerna inte att ha något biträde, säger Anne Ramberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV