Radar

Samtala om Göteborgs arkitektur

I december förra året godkändes Göteborgs nya arkitekturpolicy, som visar riktningen för hur staden ska utvecklas och byggas i framtiden. Nu inleds en samtalsserie där stadsarkitekt Björn Siesjö berättar mer om policyn och vad den faktiskt innebär.

– När stora förändringar sker, behöver många viktiga frågor lyftas, och därför vill vi nu berätta om vår nya policy och om det fortsatta arbetet. Vi vet också att göteborgarna har ett stort intresse för stadsutvecklingsfrågor och välkomnar samtal om stadens utveckling, menar Björn Siesjö.

Samtalen kommer att hållas i Älvrummet på Lindholmen, på Röhsska museet och på Stadsbibliotekets filial 300m2 i Brunnsparken under sammanlagt fyra tillfällen mellan slutet av mars och början av maj. Samtalen är gratis och datumen finns att hitta på Göteborgs stads hemsida.