Radar

Linbanan hotad före första spadtaget

Linbanan beräknas bli mer än dubbelt så dyr som planerat, och innan den ens börjat byggas har planerna förskjutits i tre år. Att ha den klar till 400-årsjubileet som var ursprungsplanen är numera uteslutet. Det framgår efter nya beräkningar av trafikkontoret.

Ungefär samtidigt som detaljplanerna för linbanan ställdes ut i Älvrummet fick trafiknämnden en dragning från trafikkontoret med uppdaterade beräkningar kring projektet. Enligt den ursprungliga studien om projektet från 2016 bedömdes kostnaden till 1,1 miljard. Nu beräknas den istället kosta 2,45 miljarder, och nya kringkostnader har tillkommit sedan dess, vilket gör att slutnotan tros landa på 4,08 miljarder.

– Jag måste faktiskt säga att jag är chockad över att det blev en så grov felskattning. Jag har levt med bilden att det var max 1,1 miljard. Det är frustrerande att det inte gick att få den hinten tidigare, säger trafiknämndens andra vice ordförande Karin Pleijel (MP) till GP.

Hennes tidigare partikollega, numera i Demokraterna, Henrik Munck, också ledamot i trafiknämnden håller inte tillbaka kritiken i en debattartikel i GP där han kallar trafikplaneringen för ”havererad”:

”Linbanan ska självklart skrotas omedelbart och istället måste vi satsa på utbyggnad av spårvägen och många nya elbusslinjer”, skriver han.

Nedläggning är ett av två alternativ som stakades ut av trafikkontoret. Det andra är att projektet pausas och utreds på nytt, med syftet att hitta en ny utformning med målet att kapa kostnaden till hälften. Beslut väntas fattas av trafiknämnden och Västtrafiks styrelse i slutet av april.

Anledningen till att prislappen förändrats såpass mycket sedan första uppskattningen beskrivs av trafikkontoret som att det fanns stora osäkerheter inledningsvis gällande projektet samt att nya krav på till exempel tillgänglighet har tillkommit.