Radar

Göteborgsförslag om klimatnödläge mest populärt

Utlys ett klimatnödläge omedelbart! Det kräver de 1130 personer som skrivit under ett medborgarförslag i Göteborg. Förslaget har hittills fått flest röster av alla Göteborgsförslag sedan 2017 då initiativet startades.

Personen som lämnat förslaget uppmanar politikerna att utlysa klimatnödläge fram till den 31 december 2021 och därefter utvärderas och vid behov förlängas. Hen kräver också ett aktivt ledarskap från Göteborgs kommun och hänvisar till att hundratals myndigheter runt om i världen redan har utlyst klimatnödläge, däribland städerna London och Vancouver.

Skribenten skriver bland annat så här i förslaget:

”Göteborgs stad utlyser klimatnödläge och erkänner nödvändigheten av genomgripande politiska åtgärder som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, istället för 3 grader eller mer som dagens klimatpolitik innebär. (…) Ansvaret för att ställa om från grunden ska inte läggas på invånarna själva utan fokus måste ligga på strukturell omställning. Genom att erkänna klimatnödläget kan den nödvändiga kraftiga omställningen bli en del av människornas medvetande: först lokalt, sedan regionalt och nationellt, och till sist globalt.”

När ett förslag fått mer än 200 röster ska det tas upp av ansvarig nämnd, en gräns som förslaget alltså redan nått mer råge. Antalet röster kan jämföras med det näst mest populära förslaget, ”Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas”, som sammanlagt fick 1 023 röster.

Alla Göteborgsförslag ligger uppe för omröstning i 90 dagar, vilket innebär att förslaget om att utlysa klimatnödläge kommer att hamna på politikernas bord tidigast i slutet av juni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV