Radar

Göteborgare föreslås till mp:s ledning

Göteborgaren Emmali Jansson, 34 år, föreslås till Miljöpartiets partistyrelse, vilken väljs in på partiets kongress 3–5 maj. Hon är i dag bland annat ledamot i kommunfullmäktige och har tidigare varit ordförande i byggnadsnämnden och politisk sekreterare i Göteborg. Emmali Jansson har arbetat som konsult med inriktning på social hållbarhet i stadsplaneringen och har en utbildning som kulturgeograf. Hennes övriga profilfrågor beskrivs vara bostadspolitik och psykisk ohälsa.

– Stress och utbrändhet behöver vändas till glädje och livskvalitet. Samhället behöver förändras så att det går att arbeta mindre och leva mer. Den psykiska ohälsan är alarmerande. Jag vill att Miljöpartiet ska gå före och visa en helhetspolitik för att minska den psykiska ohälsan och för att färre ska bli utbrända, säger Emmali Jansson i ett pressmeddelande.