Radar · Nyheter

Bup efterlyser hjälp från resten av samhället

Företrädare för Bup vill att samhället tar ett gemensamt ansvar för barn och unga med psykisk ohälsa.

För att komma till rätta med den allt mer utbredda psykiska ohälsan bland barn och unga måste samhället ta ett samlat grepp. Det skriver 28 chefer och överläkare från barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bup har sett ett kraftigt ökat söktryck till sina mottagningar i hela landet samtidigt som man har svårt att klara vårdgarantin.

”Regeringen vill enligt januariöverenskommelsen skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri, det är dock oklart hur”, står det i debattartikeln.

För att komma till rätta med problemet måste roten till den ökade efterfrågan utredas, enligt Bup. Dessutom krävs det att hela samhället kraftsamlar kring psykisk ohälsa hos barn och unga – ”på samma sätt som om det gällde en smittsam infektion”.

Skolan nämns som ett viktigt exempel.

”Allt för ofta finns inte de resurser i skolan som behövs för att barnet ska må bra och ha en rimlig chans att lyckas”, skriver Bup.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV