Zoom

Unikt vindkraftverk i trä byggs på Björkö

Moduler i laminerat trä som ska sättas ihop till ett 30 meter högt vindkraftstorn på Björkö.

Det Göteborgsbaserade företaget Modvion har tillsammans med bland andra Chalmers fått bygglov för ett mindre vindkraftverk byggt delvis i trä på Björkö i norra skärgården. 
– Vi brukar kalla materialet för naturens kolfiber, säger Otto Lundman, VD på Modvion.

Det var på tisdagens möte i Öckerö kommuns bygg- och miljönämnd som bygglovsansökan behandlades. Protokollet för mötet är ännu inte justerat och offentligt men Syre Göteborg når byggnadsnämndens ordförande Göran Ohlsson (L).

– Jag kan inte säga mer om skälen för beslutet just nu mer än att bygglovsansökan blev godkänd, säger han.

Vindkraftverket är byggt i en särskilt teknik med laminerat trä som företaget Modvion vill ta till marknaden. Det är själva tornet till vindkraftverket som kommer att byggas upp med trämoduler vilka sätts samman på plats. Delarna som sätts samman är betydligt mindre än de stålrör som annars är vanligast att använda för vindkraftstorn. Det gör dem mycket lättare att transportera än stålmotsvarigheterna.

Laminerat trä kan bli lika tåligt som ståltorn om det dimensioneras rätt och är dessutom mer brandtåligt än stål menar företaget Modvion
Laminerat trä kan bli lika tåligt som ståltorn om det dimensioneras rätt och är dessutom mer brandtåligt än stål menar företaget Modvion.  Foto Ingemar Tigerberg

– Om du ska bygga vindkraftstorn som är högre än 100 meter höga blir det svårt att transportera stålrören, som då blir väldigt stora. När de byggde ett verk utanför Mariestad, fick de köra dit dem vattenvägen och sedan bygga en helt ny väg enbart för dessa längs med åkrarna, berättar Otto Lundman, VD på Modvion.

Syre Göteborg träffar honom på kontoret vid Chalmers. Företaget är sprunget ur mastersutbildningen Entreprenörsskolan och har funnits sedan 2016, och verket på Björkö är företagets första.  Det är Chalmers som formellt äger verket. Ytterligare en samarbetsparner är Moelven, det företag som tillverkar trämodulerna åt Modvion.

Vindkraftverket på Björkö kommer att bli 30 meter högt, den höjd som var vanligt att man byggde för omkring 25 år sedan. Den modell som Modvion ska försöka sälja på marknaden är 150 meter högt (till mitten av navet). Trenden att det byggs större och större vindkraftverk är tydlig.

– Det kommer fortsätta ett tag till. Ju större desto färre och desto lägre kostnad för elen. Ibland kommer trösklar som hindrar storlekstillväxten, såsom transporterbarheten. Det är därför vi bygger modulärt, säger Otto Lundman.

Men det absolut viktigaste argumentet för att bygga i trä menar Modvion är klimatprestandan.

– Om man byter ut ett ståltorn på 150 meter mot ett trätorn besparar det 2000 ton koldioxid ungefär, säger Otto Lundman.

Ett annat sätt att illustrera ett konventionellt vindkraftsverks bidrag till koldioxidutsläpp från stålet som används är att hela det första året som det är i bruk ”går åt” för att kompensera för de utsläpp som genererats vid byggnationen.

Utöver klimatargumenten finns ett annat argument som talar för att bygga i trä – priset.

– Vår produkt kommer att bli cirka 40 procent billigare än stålstorn, berättar Otto Lundman.

Otto Lundman, VD Modvion
Otto Lundman, VD Modvion. Foto Ingemar Tigerberg

Klarar trä de påfrestningar som ett vindkraftverk utsätts för?

– Jadå, det handlar bara om att dimensionera dem för att möta de krav som finns. Vindkraftverk har vanligen 20-25 års livstid. Våra är dimensionerade för mer än 25 år. Det finns en ovana med stora konstruktioner i trä. De flesta tänker på villor, men det är inte den typen av konstruktioner som vi håller på med. Vi använder laminerat trä. Vi brukar kalla det för naturens kolfiber.

Varför har det inte byggts vindkraftverk i trä förut?

– Det finns ett tidigare som är uppsatt utanför Hannover. I huvudsak är det två anledningar: Tillverkningstekniken av materialen vi använder har gått fram väldigt. Sedan måste man kunna beräkna hållfastheten. Stål är lättare att räkna ut hur det beter sig. Vårt material har varit svårare att beräkna, men idag finns den datakraften tillgänglig i varje laptop.

Enligt Modvions planer ska de första fullstora vindkraftverken byggas vintern/våren 2021 om planerna håller.

– När vi väl har gjort det så har vi en produktionslina som kan producera torn. De första åren handlar det om 10-30 stycken torn per år, sedan hundratals, säger Otto Lundman.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV