Radar · Nyheter

Fiskevårdsnätverk fick pris

Fiskevårdsnätverket Göteborg får årets Kaprifolpris av Naturskyddsföreningen.

Fiskevårdsnätverket Göteborg får årets Kaprifolpris av Naturskyddsföreningen. Den mindre smickrande utmärkelsen Stinknävan tilldelades Swedegas för sin planerade fossilgasterminal i hamnen.

Den ideella föreningen Fiskevårdsnätverket är årets mottagare av Kaprifolpriset, som delas ut av Naturskyddsföreningen i Göteborg. Utmärkelsen går till en person, organisation eller företag som är en förebild och gör en insats för miljön.

“De är en ideell förening som gör stor nytta för de hårt exploaterade och utsatta vattendragen inom Göteborgs kommun. Föreningen fungerar som väktare och rapporterar till kommunen och Länsstyrelsen alla problem som kan uppstå vid exempelvis bostadsbyggen och vägbyggen. (…) I våra ögon är deras främsta förtjänst att de är ute i naturen och upptäcker när problem uppstår i vattenmiljöer. De har stoppat många byggen som har förstört vattendrag”, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Kaprifolprisets mindre åtråvärda systerpris Stinknävan – som delas ut till någon som istället bör tänka över sitt klimatagerande – går till Swedegas för planerna på att bygga en fossilgasterminal i Göteborgs hamn.

“Det är inte rationellt att bygga in oss i ytterligare fossilt beroende när vi behöver minska vår klimatpåverkan och användandet av fossila bränslen, med en total utfasning inom ett par årtionden. Huvudkomponenten i fossilgas, metan, som till viss del läcker ut i atmosfären vid hanteringen av gasen har dessutom en kraftig klimatpåverkan.”, motiverar Naturskyddsföreningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV