Radar · Nyheter

Debatt om januariavtalet väntas på S-kongress

Dags för Socialdemokraternas 40:e partikongress i Örebro i helgen.

På fredag samlas Socialdemokraterna till sin 40:e partikongress.
Det blir första gången som partifolket får en chans att lufta sina åsikter om januariavtalet med Centern och Liberalerna.

Partiledningen behöver dock inte oroa sig nämnvärt eftersom det är en kongress utan motionsrätt.

Partiets valanalysgrupp konstaterade i tisdags att partiet måhända behöver förankra sina beslut litet bättre. Partistadgarna ger dock partistyrelsen rätt att avgöra om varannan kongress ska innehålla motioner eller inte.

Nu får de 350 ombuden som samlas i Örebro i tre dagar nöja sig med en allmänpolitisk debatt som hålls på fredag kväll. Då om inte förr kommer det att framgå vad partifolket tycker om avtalet som räddade kvar Socialdemokraterna vid makten till priset av stora eftergifter till en politik som man i hög grad bekämpade under valet.

Inte minst LO:s kritik mot försämrad arbetsrätt lär upprepas från talarstolen.

Elefant i kattkorg

Vänsteroppositionen inom partiet har efter valet organiserat sig i en särskild S-förening under namnet Reformisterna, inte primärt en reaktion på januariavtalet men deras politiska förslag passar in i det lika bra som en elefant i en kattkorg.

Bland förslagen finns slopat överskottsmål, nytt pensionssystem, ny fastighetsskatt, arvs- och gåvoskatt samt förmögenhetsskatt, avvecklat premiepensionssystem och 35-timmars arbetsvecka.

Mer traditionella socialdemokrater, som chefen för partiets tankesmedja Tiden, Daniel Färm, har kallat detta för en vänsterradikal populism med en ohållbar ekonomisk politik, som skulle skapa sämre förutsättningar för jämlikhet och frihet.

Ändrat studiemedelssystem

Partiledningen vill fokusera på annat. Teman för kongressen är kompetensförsörjning och organisationsutveckling. Tio reformer för en kraftsamling för kompetensförsörjning föreslås med bland annat förändrat studiesmedelssystem för att passa yrkesverksammas vidareutbildning och särskilda omställningsuppdrag för yrkeshögskola och högskola.

Ett nationellt samverksansprogram för lärande i arbetslivet ska inrättas och arbetsmarknadsutbildningen ska anpassas bättre efter arbetsmarknadens behov.

Organisationsdelen handlar om att ge ”det politiska samtalet en renässans”. Minst 10 000 nya medlemmar ska värvas varje år och 200 000 väljarsamtal ska genomföras årligen. Särskilt fokus sätts på att vinna tillbaka LO-medlemmar. En digitaliseringskommission ska inrättas för att partiet ska bli bättre på de digitala verktygen.

Fakta: Förslag till kongressen

Kraftsamling för stärkt kompetensförsörjning:
En växa- och växlareform för att stärka det livslånga lärandet. Studiemedelsystemet ändras för att bättre passa yrkesverksammas vidareutbildning.
Särskilda omställningsuppdrag till yrkeshögskolor och högskolor.
Ett nationellt samverkansprogram för lärande i arbetslivet.
Arbetsmarknadsutbildningen ska anpassas bättre till arbetsmarknadens behov.
Antalet utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska öka med minst
30 000 till 2025.
Lättare att växla till ett bristyrke.
Ett digitalt språng i välfärden med satsning på kompetensutveckling inom digital teknik.
Studie- och yrkesvägledning ska finnas genom hela livet.
Gymnasieskolan ska se till att alla unga förbereds för arbetskmarknaden.
En ny nationell utbildningsform, läraraspiranter, införs, som möjliggör anställning på deltid i skolan med lön parallellt med utbildning till lärare.
Partiorganisationen förbättras för att stimulera det politiska samtalet.
Bättre digital tillgänglighet – en digitaliseringskommission tillsätts.
10 000 nya medlemmar ska värvas varje år.
200 000 väljarsamtal ska hållas varje år.
Källa: Socialdemokraterna
TT