Radar · Nyheter

Samstämmighet på cykelriksdag

Deltagande politiker, Sveriges cykelriksdag fredag 15 mars i Göteborg från vänster: Patrik Jönsson - Sverigedemokraterna, Helena Gellerman – Liberalerna, Hampus Hagman – Kristdemokraterna, Elin Gustafsson – Socialdemokraterna, Ulf Eriksson – Centerpartiet, Jens Holm – Vänsterpartiet,  Emma Berginger – Miljöpartiet, Johan Hultberg – Moderaterna.

Det var ett unisont hyllande av den tvåhjuliga springaren på Cykelriksdagen, som arrangerades i samband med cykelmässan på Svenska mässan 15-17 mars.  Även när det kom till de politiska förslagen var det ovanligt stor enighet över partigränserna.

Det var på fredagen som politiker från samtliga riksdagspartier samlades på Svenska mässan för cykelriksdagen, en årlig samlingspunkt för cykeldebatt, arrangerad av organisationen Cykelfrämjandet. På arrangemanget sattes det ljus på punkt 36 i januariavtalet mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet  – att ”andelen som reser med cykel ska öka” och att ”skatteregler ska underlätta för cykelpendling”.

– Nu är det upp till bevis, vad vill politikerna egentligen? Kommer de kunna ge oss en modern och progressiv cykelpolitik eller är punkt 36 bara tomma ord? Det är exempelvis galet att en arbetsgivare kan köpa gymkort skattefritt till sina anställda men vill man köpa en cykel för arbetspendling är det helt andra regler som gäller, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren i ett pressmeddelande.

Lars Strömgren var också en av de som medverkade i panelen tillsammans med politikerna som denna gång var ovanligt överens om hur cykeln skulle gynnas. Alla partier utom Sverigedemokraterna var exempelvis positiva till att främja cykling mer med skatteregler. Även att avskaffa ”tvångsgiftet” mellan statlig cykelväg och bilväg för att exempelvis underlätta för kommuner att bygga ut cykelvägar på landsbygden, var något som samlade en övervägande majoritet.

– Det kanske inte finns tillräckligt många som kan tänka sig att cykelpendla i vissa orter på landsbygden, men vi får inte glömma rekreations- och turismcyklingen. Den kan medverka till att skapa större incitament för att bygga ut cyklingen på landsbygden, poängterade Emma Berginger från Miljöpartiet som även föreslog att införa ett nationellt mål för cykling.

– Just för att kunna rikta resurser och få till åtgärder behöver vi få till ett mål, sa hon.

– Så vitt jag vet är vi de enda som har ett sådant mål, kontrade Jens Holm från Vänsterpartiet. Vi vill att 20 procent av de så kallade vaneresorna ska göras med cykel.

Eftermiddagens enda spontana applåder från publiken kom när Hampus Hagman från Kristdemokraterna föreslog att cykeln måste kunnas tas med enklare på bussar och tåg, något han fick medhåll om från bland annat Jens Holm (V). Även till detta var Sverigedemokraterna skeptiska.

– Jag har lastat tusentals cyklar på tåg när jag arbetade med detta, men problemet är att det är väldigt tids- och utrymmeskrävande. Så jag rekommenderar hopvikbara cyklar som det finns flera av här på mässan, sa Patrik Jönsson från Sverigedemokraterna.