Radar · Nyheter

Justitieutskottet kör över regeringen om åklagare

Riksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag att låta åklagare utse offentliga försvarare.

Riksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag att låta åklagare utse offentliga försvarare. Utskottet föreslår i stället att regeringen inför en nationell domstolsjour som får den uppgiften.

I dag är det domstolar som utser offentliga försvarare. Med anledning av EU:s rättshjälpsdirektiv som faststället att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål har regeringen föreslagit att åklagare i vissa fall, utanför kontorstid, ska kunna utse offentliga försvarare. Att införa en domstolsjour skulle vara kostsamt och ineffektivt, enligt regeringen.

Förslaget har mött stark kritik från bland annat Advokatsamfundet. Enligt majoriteten i justitieutskottet kan regeringens förslag ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetskäl. S,V och MP reserverar sig mot utskottets beslut.