Radar · Nyheter

JO granskar platsbristen inom Kriminalvården

Justitieombudsmannen har beslutat att utreda platsbristen på landets häkten, och se vad detta får för konsekvenser för dem som är frihetsberövade. Detta efter den senaste tidens rapportering om att häkten vid flera tillfällen fått sätta stopp för fler häktade, som i stället placerats i polisens arrester.

”Enligt rättegångsbalkens huvudregel ska en häktad utan dröjsmål föras till häkte. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att detta grundläggande krav inte uppfylls och att de häktade blir kvar i polisarrester”, säger chefs-JO Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

JO säger att det inte syns några tecken på att belastningen på häktena kommer att minska.

”Ett första steg i utredningen kommer vara en kartläggning av beläggningssituationen i arrester, häkten och anstalter och därefter kommer vi att genomföra riktade inspektioner”, säger Elisabeth Rynning.