Radar · Nyheter

Folkhälsomyndigheten frågar om barnen

Snart får vårdnadshavare till 110 000 barn ett frågeformulär i brevlådan.

Snart får vårdnadshavarna till 110 000 barn en enkät i brevlådan från Folkhälsomyndigheten. Där ställs frågor om hur barnen påverkas av miljön – till exempel inomhusmiljö, trafikbuller, luftföroreningar, solljus och klimatförändringar.

Enkäten gäller barn i tre åldersgrupper: småbarn mellan sex och tio månader, fyraåringar samt tolvåringar.

Resultaten används enligt Folkhälsomyndigheten för att förebygga negativ påverkan på människors hälsa.

”Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra effektiva insatser och utgöra underlag för beslut om åtgärder”, säger enhetschefen Agneta Falk Filipsson i ett pressmeddelande.

Resultaten av undersökningen presenteras i början av nästa år.