Radar · Nyheter

V vill ha sex timmars arbetsdag i förskolan

Vänsterpartiet i Göteborg vill införa sex timmars arbetsdag för förskolepersonal. En kortare arbetsdag skulle förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron, menar de.

– Folk vill arbeta på en arbetsplats där de har en hälsosam balans mellan arbetstid och fritid, säger kommunalrådet Daniel Bernmar till Göteborgsposten.

Enligt Vänsterpartiet skulle förändringen därmed kunna genomföras trots bristen på förskolepersonal, eftersom det skulle göra staden till en mer attraktiv arbetsgivare.

Den ökade kostnaden skulle kunna finansieras med en skattehöjning och ekonomiska omprioriteringar, enligt V. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) är kritisk.

– Det går inte att låna pengar för att folk ska vara lediga.

Det som behövs är istället att förbättra arbetsmiljön, menar han.