Glöd · Debatt

Upp till bevis nu Löfven

Robert Svensson uppmanar statsminister Stefan Löfven att ta sitt ansvar och skydda den gammelskog som finns kvar.

DEBATT ”För 20 år sedan fattade riksdagen ett avgörande beslut: Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Nu måste miljömålssystemet utvecklas och nya etappmål tas fram. Magin i svensk gammelskog. Lärkans drill. Surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara svensk natur åt våra barn och barnbarn.”

Orden är statsminister Stefan Löfvens från regeringsförklaringen den 21 januari i år.

Trots att omkring 70 procent av Sveriges yta upptas av vad som i dagligt tal kallas skog har vi aldrig haft så lite skog i det här landet som vi har nu.

Det beror på att det storskaliga kalhyggesbruket som fick sitt stora genombrott på 1950-talet har omvandlat den en gång naturliga skogen till artfattiga monokulturplantager bestående av gran eller tall.

På dessa plantager har inte ens en bråkdel av allt det myllrande liv av djur, fåglar, insekter och växter som där tidigare levde nu en möjlighet att existera. Deras naturliga livsmiljö har på ett skrämmande effektivt sätt förintats genom skogsbrukets metoder.

Det finns nu så lite naturlig gammelskog kvar att det kommer att ta flera hundra år att komma upp till de nivåer som krävs för att alla arter ska kunna finnas kvar i på lång sikt livskraftiga bestånd. Vi är nu nere på ett fåtal procent skyddsvärda skogar med höga naturvärden utanför reservaten och nationalparkerna.

Forskningen visar entydigt att utarmningen av den biologiska mångfalden är det område där vi överskrider planetens begränsningar som allra mest.

Utarmningen pågår i detta nu. Varje dag faller skyddsvärda skogar i Sverige för skogsbolagens skördare.

Kom igen nu Stefan Löfven! Låt inte skogsindustrin i sin iver till kortsiktig profit ta det sista av det sista. Hur ska du någonsin kunna förklara dig för dina barnbarn om du låter det ske? Vi är faktiskt många i det här landet som gråter när vi ser vad som händer.

Vi sörjer och förfasas när vi ser skogarna skövlas där nornan en gång spirade, där tjädrarna hade sin spelplats, där slagugglan låg på sitt bo och gjorde kraftfulla utfall när någon vågade sig för nära eller där solen letade sig ner i den vackra gläntan en tidig vårmorgon och fick fukten i gräset och mossan att ånga bort till tonerna av rödhakens och taltrastens sång.

Många arter som för inte särskilt länge sedan var mycket vanliga i vårt land är nu väldigt sällsynta. Du har stor möjlighet att verka för att inte låta fler bli det. Se till att skydda all statlig skog med höga naturvärden och det kvickt. Och byt ut den med låga naturvärden mot privat skogsmark med höga naturvärden och skydda den också. Tack på förhand.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV