Radar · Nyheter

Sju miljoner till giftfri miljö

Länsstyrelsen Västra Götaland har fått 7,4 miljoner från Naturvårdsverket för att undersöka förorenade områden. Pengarna är kopplade till miljömålet Giftfri miljö och syftar till att sanera förorenade områden så att de inte längre utgör en risk för miljön eller människors hälsa. Ett av de områden som Naturvårdsverket bedömt som allvarligast och därmed beviljat medel är de gamla industrideponierna vid Krokslättsvallen i Mölndal, där avfall från textilfabriker blivit kvar sedan 50-talet. Här väntas man hitta bland annat dioxiner, metaller och lösningsmedel.

Bland de övriga områdena i Västra Götaland finns gamla Karlsborgs kemiska tvätt och Katrinedal i Uddevalla, där det tidigare låg ett pappersbruk.