Radar · Nyheter

Utredning: Massdigitalisera Sveriges kulturarv

Biblioteksutredningen lämnades över till kulturminister Amanda Lind (MP) på torsdagen.

Svenska bibliotek måste stärkas och staten måste gå in med insatser för att få en större integrering av skolbibliotek i utbildningen, skriver Erik Fichtelius, nationell samordnare för biblioteksutredningen, på DN Debatt.

Utredningen lämnades över till kulturminister Amanda Lind (MP) i torsdags. I den föreslås ett reformpaket på sex punkter som på olika sätt handlar om att stärka bland annat skolbibliotek, bibliotek för nationella minoriteter och urfolk, mångspråkig biblioteksverksamhet samt digitala bibliotekstjänster.

Detta skulle kosta 250 miljoner kronor årligen, enligt Fichtelius. Den nationella biblioteksmyndigheten bör också få i uppdrag att samordna en massdigitalisering av Sveriges kunskaps- och kulturarv av dagstidningar, böcker, tidskrifter, ljud och bild, skriver utredaren.

Sverige behöver enligt utredningen en tioårig digitaliseringsplan för att Sverige ska komma ikapp omvärlden och leva upp till sina politiska mål.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV