Radar · Nyheter

Sjukvårdsbiträden minskar personalbristen

År 2017 inleddes försök med att anställa så kallade sjukvårdsbiträden på Sahlgrenska universitetssjukhuset, för att minska personalbristen i vården. Eftersom det råder brist på bland annat utbildade sjuksköterskor har sjukhuset anställt 55 sjukvårdsbiträden för att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor med enklare uppgifter. Ett annat skäl är att sänka tröskeln för att börja arbeta inom vården. Försöket har fallit väl ut, menar Boel Mörck, chef över SU område 2 i en intervju med GP.

– Det är en personalkategori som är här för att stanna, säger han till tidningen.

Sjukvårdsbiträden fanns för omkring 30 år sedan i sjukvården men yrkeskategorin fasades ut. Nu ser dock behoven annorlunda ut menar sjukhusledningen som kommer anställa ytterligare 18 biträden i mars, samtidigt som 17 av de som tidigare anställts ska vidareutbildas till undersköterskor.