Radar · Nyheter

LNG-terminal hotar klimatmål

Om den omtvistade LNG-terminalen blir verklighet kan Göteborgs utsläpp av växthusgaser öka, tvärtemot stadens ambitioner att minska dem. Det rapporterar ETC, som har räknat ut att terminalens utsläpp skulle kunna uppgå till 1,85 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, att jämföra med den dryga miljonen ton som staden enligt sitt klimatmål vill vara nere på år 2050. Beräkningen har kontrollerats och bedömts som rimlig av en forskare vid Chalmers.

Hur mycket av LNG-terminalens utsläpp som kommer att räknas in i Göteborgs klimatavtryck är dock oklart, säger Kristofer Palmestål på miljöförvaltningen till tidningen.

– De räknas bara om det släpps ut inom stadens gräns. Ur ett konsumtionsperspektiv räknas de bara om det handlar om varor eller tjänster som en medborgare förbrukar.