Energi · På gång i Göteborg

Hallå där Gustaf Zachrisson! …

Gustaf Zachrisson, Naturskyddsföreningen i Göteborg.

…från Naturskyddsföreningen i Göteborg, som arrangerar ett panelsamtal om framtidens mat på Världskulturmuseet onsdagen den 13 mars.

Framtidens mat kommer att diskuteras under denna kväll. Vilka är det som är med i panelen?

– Jag har sökt paneldeltagare med olika bakgrund för att få in flera perspektiv. I panelsamtalet deltar aktörer inom områdena forskning, food tech och miljöorganisationer. Utan att lova för mycket är min förhoppning att samtalet inspirerar såväl de redan miljömedvetna som de framtidsnyfikna.

Vilka är de viktigaste sakerna vi måste förändra i vår framtida matkonsumtion?

– I framtiden tror jag vi behöver ställa oss frågan hur maten hamnade på vår tallrik lika ofta som vad tallriken innehåller. Blir maten hållbar bara för att vi ersätter kött med sojaprotein tillverkat på andra sidan planeten och mjölk av vattenkrävande mandelmjölk? Kan framtidens livsmedel såsom alger och insekter konsumeras cirkulärt utan att nya problem uppstår?

– I framtidens matkonsumtion tror jag vi behöver använda teknik både för att optimera resursanvändning och samtidigt minimera matens miljöpåverkan.

– Livsmedels miljöpåverkan är väldigt komplext och att göra miljövänliga konsumentval innebär ofta flera målkonflikter, såsom hur klimatvänlig, vattensnål eller yteffektiv maten är. För att möjliggöra konsumentpåverkan av jordbruket behöver vi bättre insyn i hur livsmedel produceras och transporteras.

Vilka är de största faktorerna när det kommer till varför vi är så motvilliga till förändring, tror du?

– Jag tror att den maten vi äter ligger nära vår identitet och är en del av vår nuvarande kultur. Eftersom kött sågs som en fin lyxvara förr i tiden, är det inte så konstigt de animaliska produkterna anammades av de flesta hushåll när livsmedelspriserna väl sjönk. En annan faktor tror jag är svårigheten att veta vilken mat som är korrekt. Ett exempel är frågan huruvida ekologisk odling, som skyddar den biologiska mångfalden, eller konventionell odling, med mindre klimatutsläpp, är bäst för miljön. Jag tror att förvirringen skapar en misstro till konsumtionens makt och samtidigt reducerar vikten av en hållbar kost.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV