Radar · Nyheter

SKL: Ungas livsstil sliter på hjärnan

Psykisk ohälsa bland unga har under senare år ökat och förra året satsade regeringen 250 miljoner kronor på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (bup).

Ing-Marie Wieselgren, som är psykiatrisamordnare hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger till SVT Nyheter att köerna kunde varit kortare om fler unga tog bättre hand om sin hälsa.

– De har hamnat i en ond cirkel genom en livsstil som sliter på hjärnan. Man är för dålig på att sova, äta och motionera på ett sätt som främjar hälsan, säger hon.

Enligt Wieselgren går det inte att säga att ungas livsstil är orsak till den ökande psykiska ohälsan bland unga, men menar hon om vi ska kunna vända den utvecklingen så är en förändrad livsstil bland unga en förutsättning.

– Om vi ska kunna vända och stoppa tillströmningen till bup, då måste vi komma in tidigare och just jobba med livsstilen och de val som man gör kring hur man organiserar sitt liv, säger hon.