Radar · Nyheter

Göteborg får äldreombudsman

Nu får äldre i Göteborg en egen ombudsman.

Göteborgs stad inrättar en särskild äldreombudsman som ska värna äldres rättigheter. Äldreombudsmannen ska bland annat ge stöd och råd till äldre, omvärldsbevaka och lyfta äldrefrågor och främja äldres inflytande i Göteborg. Den ska också fungera som en kanal mellan invånarna och politikerna.

– Vi hoppas att det blir en lätt kanal för alla 65+ i Göteborg att förmedla sina åsikter. Det är en ombudsman för äldre i alla frågor som äldre personer tycker är viktiga, säger Anette Johannesson, chef för avdelningen äldre, hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret, i ett pressmeddelande.

Äldreombudsmannen ska fungera som ett komplement till de pensionärsråd som idag finns både centralt och i stadsdelarna, och ska rapportera till kommunfullmäktige vartannat år.

– Min roll är att stärka äldres röst och spegla deras behov och intressen så att alla äldre får liv till åren och kan leva och åldras gott i Göteborg. Ett av mina fokusområden när jag bygger upp funktionen är trygghet i boendemiljön, säger den nya äldreombudsmannen Helena Bjurbäck.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV